Komplett informationsresurs om mögel

Skydda dig mot mögel med Purify luftrenare

Ozoneair Purify är en luftrenare som skyddar dig mot mögel. Enligt oberoende labbtester tar Purify bort 95,13 % av svartmögel på bara 2 timmar.

Information om mögel och mögelsanering

Om ditt hem drabbas av mögel bör du omedelbart utföra en mögelsanering då mögel utgör en stor hälsofara som på sikt kan leda till allt mer allvarliga symtom och kroniska sjukdomar som exempelvis astma. Många tror att en mögelsanering är en omfattande process som måste utföras av speciella saneringsföretag men nu finns effektiva produkter för mögelsanering. Dessa nya produkter för mögelsanering gör det möjligt själv utföra en mögelsanering i sitt hem.

Skydda dig mot mögel med Purify luftrenare