Komplett informationsresurs om mögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Information om mögel och mögelsanering

Om ditt hem drabbas av mögel bör du omedelbart utföra en mögelsanering då mögel utgör en stor hälsofara som på sikt kan leda till allt mer allvarliga symtom och kroniska sjukdomar som exempelvis astma. Många tror att en mögelsanering är en omfattande process som måste utföras av speciella saneringsföretag men nu finns effektiva produkter för mögelsanering. Dessa nya produkter för mögelsanering gör det möjligt själv utföra en mögelsanering i sitt hem.

Kontakta Ozoneair

Mögelsanering

Utan gifter, kemikalier & rengöringsmedel

Ozoneair® har utvecklat en banbrytande och enkel metod för mögelsanering, som helt utan farliga gifter och kemikalier sanerar och rengör mögel och mögellukt med hjälp av endast vanlig luft och el. Enklare och miljövänligare kan det inte bli!

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair