Förhindra mögel i hus

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Samband mellan fukt och mögel

Mögel behöver organiskt material för att växa i ett hus och livnär sig fukt. I ett hus finns det alltid gott om organiskt material, exempelvis trä, gips och andra byggmaterial.

Fukt kan däremot påverka möglet och att hålla en låg luftfuktighet är att rekommendera eftersom det är det bästa sättet att förhindra tillväxten av mögel.


Hejda mögel genom att förhindra fukt

De flesta typer av mögel behöver fukt i 24-48 timmar för att börja växa. Därför måste ett lämpligt organiskt material vara fuktigt i mer än 24 timmar för att mögel ska börja växa.


Identifiera och undvik vattenläckage i hus

Den största orsaken till fuktproblem i ett hus är ett vattenläckage, bland annat i tak och väggar, läckande rör, läckande kranar eller en läckande dusch. Om du vet att du har ett läckage i ditt hus, bör du omedelbart fixa till det, för att undvika tillväxt av mögel. Det kan även vara en bra idé att kontrollera ditt hus för dolda vattenskador som du inte visste om.


Undvik kondens i hus

Kondens är en annan vanlig orsak till fuktproblem. Kondens bildas på kalla ytor när vattenånga i luften kyls ned och blir flytande. Ofta ser du kondens på metallrör, betongväggar, vattentankar eller fönster.


Minska luftfuktigheten i huset

Många arter av mögel börjar växa redan vid en luftfuktighet som är något högre än 55%. Det bästa sättet att hålla en låg luftfuktighet är genom ventilation. Öppna gärna fönster under dagen, speciellt när det är varmt, eftersom luftfuktigheten utomhus då oftast är lägre. Det är särskilt viktigt att ventilera rum där ånga och fukt byggs upp, som exempelvis i kök och badrum. Att installera en frånluftsfläkt kan bidra till att minska luftfuktigheten när man lagar mat, diskar eller duschar.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair