Vad orsakar mögel i hus?

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Förutsättningar för mögel

Mögel behöver vissa förutsättningar för att existera i ett hus. Eftersom det naturligt finns mögelsporer i luften, kan mögel bildas på endast några dygn, men det behöver det ytterligare några förutsättningar:

  • En näringskälla (t.ex. trä, gips, bomull)
  • Mörker (mögel kan inte växa under påverkan av ultraviolett ljus)
  • Värme (mögel växer inte i minusgrader)
  • Fukt (t.ex. vattenläckage, hög luftfuktighet)
  • Tillräckligt med tid (Finns alla förutsättningar, så dröjer det mellan 24-48 timmar innan mögel börjar växa fram)


Fukt kan orsaka mögel i hus

Fukt i hemmet är alltså den stora boven. Andra förutsättningar finns mer eller mindre redan på plats i alla hus, men utan fukt, så bildas inget mögel.

Även vädret kan påverka uppkomsten av fukt. Om det har varit väldigt fuktigt några dagar i rad, så kan mögel börja växa i huset. Regnar i flera dagar i rad så är det vanligt mögel kan börja växa på väggar. Andra ytor som bänkar, trappor och tak kan också drabbas om vädret är dåligt.

Om du bor på en plats där det är vanligt med hög luftfuktighet, exempelvis vid kusten eller vid en större sjö, kan mögel bli ett återkommande problem. Skulle du bo i ett sådant område och dessutom har ett dåligt ventilerat hem, så finns en stor risk att ditt hus drabbas av mögel.

Använd gärna en luftfuktare och tänk på att hålla luftfuktigheten under 55 %, då det finns vissa typer av mögel som kan växa vid en luftfuktighet på 55 %.


Läckande rör

Ett läckande rör kan orsaka mögel. Den värsta typen av läckage är det som du faktiskt inte ser med blotta ögat, till exempel en läcka på ett dolt rör innanför en vägg. När dessa läckor väl upptäcks, är risken stor att mögel redan har hunnit växa. Vid denna typ av fuktproblem kan du drabbas av det giftiga svartmöglet.


Läckande tak

En läcka i taket ska upptäckas innan det är för sent, annars kan mögel redan ha börjat växa där. Du bör kontrollera vinden regelbundet för läckage och hålla ett extra öga på undertaken under vinden. Om du märker några tecken på vattenskador i taket som mörka fläckar, så har du förmodligen ett läckande tak och ett annalkande mögelproblem.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair