Mögelsanering.se

Mögel i källare

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Information om mögel i källare

Krypgrunder är en vanlig samlingsplats för fukt och mögel. När man väl drabbats så blir det kostsamt och i värsta fall om det gått för långt måste man börja dränera.

Därför är det viktigt att hålla en extra koll i källaren för att upptäcka mögel i tid. Problemet är att vi alltför sällan är nere i källaren som ju också är ett utrymme som normalt är kallare än i andra delar av huset. Det är inte lätt att avgöra om det bara är unken källarlukt eller mögellukt som vi känner.

Hur ser det egentligen ut med fuktavdunstningen? Finns fullgod ventilation? Hur ser isoleringen ut? Luktar det unket i källaren? Gör en felsökning och försök hitta orsaken till problemet. Kolla gärna efter frostskador, sprickor, röta, rost och korrosion och gärna ända ner till betongen.

Har mögel angripit din källare kan det vara dags att kontakta Ozoneair®. Snabbt, effektivt och prisvärt kan du sanera och eliminera mögel och dålig lukt helt själv. Vi har produkter som täcker olika storlekar av ytor. Med hjälp av aktivt syre och ozon kan du helt utan gifter och kemikalier rena din källare på endast något dygn. Det enda du behöver är en elkontakt.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair