Mögelsanering.se

Mögel i vindar

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Information om mögel i vindar

Tak och gamla vindar brukar ofta vara boven i dramat när det gäller mögelangrepp, eftersom de är oventilerat. Om taket inte är helt tätt, så läcker varm luft ut från huset och börjar kondensera när det är kallare ute, som det ofta är. Då är risken för mögel stor. Till exempel kan mögel sätta sig på råsponten under yttertaket.

Sponten bryts då ner undan för undan, möjlighet för läckage föreligger och därefter kan det bildas ännu mer mögel. Risken för det fruktade svartmöglet finns också, eftersom det trivs utomordentligt just på fuktiga vindar.

Misstänker du mögel på vinden så måste du snabbt se till att bryta den onda spiralen. Är inte vindsbjälklaget tätt, då måste det tätas. Om du dessutom använder dig av en Airozon® produkt som passar storleken på din vind, kommer du att kunna eliminera mögelskadorna efter att du har tätat taket och vindsväggar.

Du kan sköta jobbet helt själv och behöver inte vara orolig. Det blir varken dyrt eller miljöfarligt. Ozoneair® produkterna är baserade helt på att fungera med vanligt aktivt syre – ozon – utan att du behöver göra något annat jobb än att sätta kontakten i ett eluttag.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair