Mögelsanering.se

Allergiska mögelsymtom

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

De flesta mögel symptom orsakas av mögel allergier. När du andas in mögelsporer reagerar ditt immunförsvar genom att skapa allergiska reaktioner. Dessa reaktioner är då immunförsvaret försvarar mot främmande partiklar som kommer i kroppen.

Ju lägre en person vistas runt mögel, desto känsligare kommer de att bli. Det innebär att de till slut inte ens klarar av att vara i närheten av mycket små mängder mögel innan de får mer allvarliga mögel symtom. Deras allergiska reaktioner blir mer och mer allvarliga.

Symtom som mögel allergier orsakar inkluderar:

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair