Mögelsanering.se

Hitta mögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Har du hittat tecken på mögel?

Om du hittar tecken på mögel är det mycket sannolikt att ditt hem är drabbat. Därför är det viktigt att ta reda på var i hemmet som det växer mögel. Du behöver även identifiera problemet som förorsakar möglet.


Sök efter mögel

Gör en mögelinspektion, om du tror att du har ett mögelproblem i ditt hem. Även om du redan vet var mögel växer och finns, så kan det en bra idé att göra en inspektion av de närliggande ytorna. Synligt mögel har en snabb tillväxt som ofta innebär att det finns mer mögel någon annanstans, men som du inte ser.


Stör inte mögel

Om du inte hittar delar av synligt mögel under inspektionen, så var noga med inte störa möglet, eftersom du då lätt kan sprida sporer eller mykotoxiner i hemmet. Stora mögelkolonier får endast störas, om du har ställt in rätt inneslutning under sanering.


Känn igen mögel

Ibland kanske du hittar något som du misstänker kan vara mögel, men som egentligen är mörk sot eller smutsiga fläckar. Se efter noga för att vara säker på att det du har hittat faktiskt är mögel och stör möglet minimalt om du behöver undersöka det närmare.

Om du är osäker så kan du alltid använda dig av ett mögeltest-kit för att bli säker. Testning kan också vara en bra hjälp om du av någon anledning vill identifiera de arter av mögel som du hittar i ditt hem.


Här ska du söka

Om du väljer att göra en egen inspektion måste du noggrant söka efter mögel i varje rum i ditt hus, och glöm inte vinden och källaren.

Särskild uppmärksamhet bör du ägna kring områden runt vattentäkter, exempelvis nära dusch eller badkar, handfat eller rör. Du bör särskilt vara noga med att kontrollera områden där du tidigare har haft problem med fukt. När du letar efter mögel, se efter om du hittar några vattenläckor. Dessa kan sedan leda dig till var möglet växer. Några vanliga ställen där mögel ofta växer är kring byggnadsmaterial som innehåller mycket cellulosa som exempelvis gips, under mattor eller i isolering och i ventilationskanaler.


Dolt mögel

Om du inte upptäcker något mögel, så kan det ändå finnas mögel. Dolt mögel växer ofta bakom murar, över tak, under golv eller i luftkonditioneringskanaler. Om du hittar små fläckar av mögel på en yta kan det betyda att det kan finns en större mögelkoloni som växer och gömmer sig på den andra sidan.

Förutom att du använder ögonen för att leta efter mögelangrepp, så kan näsan vara en bra hjälp för att upptäcka eventuell mögellukt. Lukten av en mögelkoloni kan hjälpa dig att begränsa ytan där möglet kan gömma sig. Börjar du nysa, får rinnande ögonen eller nästäppa, så kan det också vara ett tecken på att det finns mögel i närheten.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!