Mögelsanering.se

Identifiera mögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Hur identifieras mögel?

Det viktigt att du kan identifiera det giftiga svartmöglet men också andra mögeltyper, som inte är lika farliga. Svartmögel i hus är det enda riktigt hälsofarliga möglet och du måste omedelbart åtgärda detta. Därför är det viktigt att du kan identifiera svartmögel och behandla det snabbt och effektivt.


Svartmögel

Trots sitt namn, så är svartmögel inte alltid svart. Svartmögel kan variera i färg från djupt grönt till svart, men det är aldrig vitt. Alla typer av mögel bör alltid behandlas med varsamhet och elimineras så snabbt som möjligt.


Observera tillväxtmönster

Svartmögel växer nästan alltid i cirkulära mönster. Ringar av mögel är ett säkert tecken på svartmögel. Om svartmöglet når en torr yta, då kan det runda tillväxtmönstret brytas, eftersom svartmöglet söker sig till fukt.


Känn texturen

Svartmögel som växer på ett fuktigt område har en väldigt våt och slemmig textur. Har däremot fukten på ytan försvunnit och svartmöglet har torkat in, då kan man se en sotig textur som påminner om aska. Även om svartmögel har torkat så är det farligt, eftersom sporer kan spridas snabbt och föröka sig till andra områden av hemmet.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair