Mögelsanering.se

Tecken på mögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Misstankar om mögel?

Om du misstänker att du har drabbats av mögel i ditt hem, så lan du vara uppmärksam på vissa signaler. Till exempel:


Mögelsymptom

Om du märker av några av de vanligaste allergiska symptomen som nysningar, rinnande ögon eller nästäppa, då är det ganska troligt att det finns mögel i ditt hem.


Mögellukt

Du kan känna en speciell lukt när ett hem är drabbat av mögel. Ibland kan denna mögellukt vara den enda ledtråden, så var noga med att identifiera en unken och fuktig lukt. Förmodligen har du fått mögelangrepp någonstans i hemmet.


Synligt mögel

Synligt mögel kan vara en självklar indikering på att du har mögel hemma. Trots detta förbiser man ofta små mängder mögel, eftersom man tror att det kan vara fråga om smuts eller sot. Det är alltså ganska vanligt att man förväxlar synligt mögel med något annat.

Om du kan se mögel, oavsett hur lite det än är, så bör du vidta åtgärder omedelbart. Även med lite mögel, löper du stor risk för en potentiell mögeltillväxt eller så kan det finnas dolda och avsevärt större mögelkolonier någon annanstans i hemmet, eftersom förutsättningarna verkar finnas.

Är man ovan och inte vet hur mögel ser ut, kan det ibland vara svårt att upptäcka det. Vissa mögeltyper är vita och trådliknande medan andra ser ut som kluster med svarta fläckar. Mögel kan även finnas i olika färger som, svart, grå-brun, grön-grå eller vit.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair