Mögelsanering.se

Mögel och hälsan

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Mögel är olika typer av svampar som växer i trådar och reproducera sig genom att bild sporer. Termen ”mögel” används ibland för att hänvisa till vissa typer av mögel, speciellt mögel i hushåll med en vit eller gråaktig färg eller mögel som finns a badrum. Mögel kan växa inomhus eller utomhus och trivs i varma och fuktiga miljöer. Mögel kan i princip hittas överallt, oberoende av miljö eller årstid.

De vanligaste typerna mögel i hushåll är svartmögel som har en grönsvart färg. Svartmögel växer på de flesta ytorna i ett hushåll som har högt innehåll av cellulosa, såsom trä, fiberplattor, gipsskivor, papper, damm och ludd. Det finns andra typer av mögel som föredrar andra material men dessa är mer ovanliga än svartmögel.

Mögel reproducerar sig genom att bilda små sporer som inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer är mycket härdig och kan överleva under mycket svåra villkor, även under torka och låg temprature överlever de trots att de slutar att växa. Dessa sporer sprider sig genom i de flesta utrymmen och då de landar på en fuktig kan mögel börja att växa.

Mögel som finns utomhus spelar en roll vid nedbrytning av organiskt material såsom döda träd, kompost, och blad. De är vanligast i fuktiga, mörka områden eller områden med ruttnande växter. Inomhus är mögel ofta i källare eller duschkabiner. Inomhus mögel har potential att orsaka hälsoproblem och kan förstöra ytor och föremål där det växer.

Läs vidare:

1. Var kan man hitta mögel inomhus?
2. Hälsoproblem kopplade till mögel
3. Hur kan mögel förhindras?
4. Testa om du har mögel

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair