Mögelsanering.se

Svartmögel symptom

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Svartmögel symptom

Svartmögel orsakar allvarliga symptom och hälsoproblem såsom psykisk försämring, andningsproblem, skador på inre organ och även dödsfall. De huvudgrupper av symptom svartmögel orsaker är;

 • Mentala och neurologiska svartmögelsymptom
 • Luftvägssymptom
 • Cirkulationsorgans symptom
 • Trötthet och obehag


Mentala och neurologiska svartmögel symptom

Mykotoxiner som produceras av svartmögel är neurotoxiska och innebär att de kan döda nervceller i hjärnan och försämra en persons mentala förmåga. De orsakar också nervösa störningar såsom skakningar och kan orsaka personlighetsförändringar som humörsvängningar och irritation. Detta är några av de vanligaste svartmögelsymptomen som påverkar en person mentalt och neurologiskt:

 • Förvirring
 • Försämrad koncentrationsförmåga
 • Långsammare reflexer
 • Yrsel


Luftvägssymptom av svartmögel

Människor som bor i bostäder med svartmögel exponeras främst genom inandning av giftiga mögelsporer och mykotoxiner. Mykotoxiner skapar irritation och en brännande känsla i en persons luftvägar, som i näshåla, mun och svalg. Mykotoxiner kan även fastna i slemhinnor, bihålor och lungor och orsakar då en brännande känsla, andningsproblem och blödning i lungorna.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Blödning i lungorna
 • Svullnad i lungorna


Cirkulationsorgans symptom av svartmögel

Man kan andas in, förtära eller absorbera de giftiga mykotoxinerna i svartmögel genom hud eller ögon. Då mykotoxiner finner en väg in i personens blod kan det leda till skador på hjärtat, problem med blodets koagulering och interna eller externa blödningar.

 • Skador på hjärtat
 • Lågt blodtryck
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Blödningstendens


Trötthet och obehag

När man är i närheten av svartmögel, reagerar kroppen som ett försvar för att försöka bromsa effekterna av svartmögel. Immunsystemet utsöndrar då kloralhydrat, som är ro- och sömngivande. Effekterna blir att man blir trött. Svartmögel kan också orsaka ömhet i muskler och leder.

 • Svaghet
 • Värk och smärta
 • Muskelsmärta
 • Bröstsmärta

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair