Mögelsanering.se

Svartmögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för svartmögelsanering

Sanera svartmögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra och utför mögelsanering själv!

Vad är svartmögel?

Svartmögel är ett begrepp som vanligen används för Stachybotrys chartarum och är en av de mest ökända typerna av farliga mögelsvampar, eftersom de växer i våra hus. Svartmögel är ett giftigt mögel som producerar toxiner som kallas mykotoxiner.

Hur ser svartmögel ut?

Svartmögel har en grönsvart färg och är oftast slemmigt på grund av ett vått skikt på toppen. Om vattenkällan skulle försvinna kan svartmöglet framstå som torrt och pudrigt.

Det finns andra typer av mögel som liknar svartmögel, så det kan vara lite klurigt att avgöra om det verkligen är svartmögel eller ej. Om du hittar mögel som du tror kan vara svartmögel, så kan du endast bekräfta detta genom att låta en expert ta ett prov och undersöka det i mikroskop.

Är det svartmögel eller inte?

Trots att det är svårt att skilja svartmögel från andra mögelsorter, så kan vissa tecken hjälpa dig att avgöra vilken mögel du har hemma.

  • I källare, krypgrunder, tvättstugor och andra ytor i hemmet som har haft ett tidigare vattenläckage eller drabbats av vattenskada kan du hitta tecken på svartmögel. Titta även på platser som har en hög luftfuktighet.
  • Leta efter mörka svarta fläckar på väggarna. Områden som hyser fuktigt golv kan ge upphov till mögel på lister där golvet möter väggen. Svartmögel sprider sig lätt och kan börja krypa längre upp längs väggen.
  • Undersök hur möglet växer. Svartmögel växer för det mesta i ett cirkulära mönster men kan avvika om det sprids till ett område som saknar fukt.
  • Se upp med om någon i din familj börjar drabbas av hudirritationer, problem med bihålorna eller trötthet. Detta kan vara tecken på att svartmögel finns i ert hem. Om någon familjemedlem inte har återhämtat sig från en förkylning eller allergi, kan det sannolikt också vara på grund av svartmögel.

Läs med om symptom av svartmögel

Observera det cirkulära tillväxtmönstret. Detta är ett mycket tydligt exempel på tillväxt av svartmögel på en spånskiva. Notera hur svartmögel kan frångå sitt cirkulära tillväxtmönster och sprida sig vidare i jakten på fukt.

Var växer svartmögel?

Svartmögel växer under varma förhållanden och finns i många länder runt om i världen. Utomhus växer svartmögel i jord och bland växtrester. För att svartmögel ska växa inomhus behöver det material med hög halt av cellulosa, vilket innebär att svartmögel kan växa på många typer av de vanligaste byggmaterialen.

När svartmögel växer i hem, väljer det oftast att göra det på en plats utom synhåll och det behöver mycket fukt under lång tid innan det börjar växa, gärna där det skett en dold vattenläcka. Läckor i innerväggar, ovanför tak eller under golv är sannolika platser för att svartmögel ska frodas.

Hur lång tid tar det innan svartmögel börjar växa?

Svartmögel växer inte lika snabbt eller lika lätt som de flesta andra typer av mögel, men behöver lämpligt material som varit ganska blött i minst en vecka innan det börjar växa. De flesta andra former av mögel behöver endast en eller två dagar för att kolonisera, svartmöglet däremot behöver vanligtvis 8-12 dagar. Där svartmögel växer tvingar det bort former av mögel från sin omgivning.

Sporer 

Alla typer av mögel sprider sig genom sina sporer, även svartmöglet. Alla typer av mögelsporer är allergiframkallande. Svartmögelsporer är dessutom giftiga då de innehåller mykotoxiner. De giftiga sporerna från svartmögel samlas i mögelkolonin innanför en slemmig, geléartad massa. Sporer från svartmögel har en brunaktig färg, men kan ibland inte ses med blotta ögat.

Under mikroskop kan man se att mögelsporerna som finns i en koloni påminner om frön från maskros och de växer på samma sätt i kluster på ”stammen”. De kallas för hyfer (tunna celltrådar).

Sporerna kan sprida sig

Den våta beläggningen på en koloni med svartmögel, hindrar oftast sporerna från att bli luftburna. Om fuktkällan däremot skulle försvinna så torkar mögelkolonin ut och sprider många av sina sporer via luften.

När svartmögel blir torrt, är det grått och pudrigt. En mindre förändring i luftfuktighet och att röra eller på något annat sätt påverka en koloni med svartmögel, kan också utlösa ett utsläpp av mögelsporer. Därför bör du aldrig ska röra eller försöka påverka svartmögel när du hittar det. Att ta bort svartmögel är mycket farligare än att ta bort vanligt mögel och saneringen ska utföras med stor försiktighet. Svartmöglets sporer är tyngre jämfört med andra mögelsporer och finns därför kvar i luften längre. Även om det är döda sporer så är de farliga för människor.

Läs mer om Svartmögel på wikipedia

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair