Luftrenare mot mögel

Mögelsporer finns överallt i luften där vi rör oss. De virvlar runt och letar efter en plats där förhållandena är gynnsamma att växa på. När de här sporerna letar sig in i våra hem söker de sig till fuktiga och mörka platser, där de etablerar mögelkolonier.

I naturen kan mögel göra stor nytta, där det har som uppgift att bryta ner död materia, men i våra hem blir möglet i stället till en fiende som måste bekämpas.

Luftrenare för att bli av med mögel

Mögel luktar inte bara illa, det kan också göra oss sjuka. Många gånger känner vi bara hur det luktar mögel, men har samtidigt svårt att hitta varifrån lukten kommer. Mögel kan vara riktigt svårt att bli av med när det väl etablerat sig. Det första du bör göra när mögel dyker upp är att åtgärda grundorsaken till problemet; för mycket fukt och för lite ventilation. 

Ett bra sätt att säkra sitt hem mot mögelangrepp är att införskaffa en modern luftrenare. De har många gånger förmågan att eliminera just mögelsporer. Faktum är att tekniken kring luftrenare blivit så pass avancerade att dagens luftrenare kan filtrera och eliminera många små och farliga partiklar, inte minst mögelsporer.

En modern luftrenare kan rena ditt hem från saker som;

  • Damm
  • Mögelsporer
  • Dålig lukt
  • Virus & Bakterier
  • Allergener
  • Kvalster

Så effektiv är en luftrenare mot mögel

Eftersom en modern luftrenare både renar och filtrerar luften, så eliminerar den också alla de mögelsporer som far runt i luften i ditt hem. När mögelsporerna försvinner från luften, så minskar också risken för mögelkolonier.

En annan fördel med en luftrenare vid mögelangrepp är att luftrenaren också tar hand om de giftiga gaser, mykotoxiner,  som möglet sprider via luften vi andas. Det innebär att en luftrenare även kan minimera hälsoriskerna om du har mögelangrepp i ditt hem. 

Luftrenaren kan även effektivt ta bort den unkna och dåliga lukt som vi ofta förknippar med mögel.

Vilken luftrenare är bäst mot mögel?

Många så kallade luftrenare fungerar mer som en slags stationära dammsugare som filtrerar damm via filter. Det kan många gånger vara effektivt mot just damm, men kanske inte alltid tillräckligt för att bli av med riktigt så små partiklar som mögelsporer.

Om du letar efter en luftrenare för att just åtgärda och förebygga riskerna med mögel i ditt hem, så ska du leta efter en luftrenare med förmågan att aktivt rena luften.

Titta efter tekniker som kolfilter, elektrostatiska filter eller högeffektiv Oxyplasma-teknik. Dessa är tekniker med förmågan att eliminera alla de där riktigt små partiklarna, som annars riskerar att passera igenom t.om. ett HEPA-filter.

Luftrenare bäst i test

När sajten Villalivet testade olika luftrenare tittade de främst på tre olika faktorer, i jakten på den bästa och mest prisvärda luftrenaren;

  • Ljudnivå
  • Luftreningskapacitet
  • Driftkostnad

Ljudnivå

Att ha en luftrenare som inte låter för mycket är högst troligt något du kommer att uppskatta. Att ha en brummande maskin som ständigt susar i rummet kan snabbt bli ett rejält obehag. En behaglig ljudnivå för en luftrenare får anses ligga under 55 dBA.

Luftreningskapacitet

En bra luftreningskapacitet bör omfatta minst 600 m3/h. En mindre kapacitet än så och du riskerar att behöva flytta runt på luftrenaren för att den ska kunna göra sitt jobb. Om du behöver flytta runt maskinen så lär du inte heller bli av med de riktigt små partiklarna, som t.ex. mögelsporer. Detta då små partiklar ofta virvlar runt över stora områden. Luftrenaren är alltid mest effektiv om den kan rena stora områden utifrån en och samma position.

Driftskostnad

Driftskostnaden för de flesta moderna luftrenarna av idag är så pass låga att du oavsett modell, nästan alltid hamnar i spannet mellan 1000-1800 kronor per år.

Luftrenare med ozon

Om du letar efter en luftrenare för att säkra ditt hem från mögel, kan det vara en bra idé att titta på en luftrenare med ozonfunktion. Du får då en maskin som kontinuerligt renar luften från mögelsporer, samtidigt som den inbyggda ozonfunktionen effektivt tar bort alla dåliga lukter.

Här ska du givetvis titta efter en luftrenare där ozonfunktionen kan vara påslagen även när du själv befinner dig i hemmet. Det innebär att maskinens ozonfunktion enbart ska verka inuti själva luftrenaren. Inte släppta ut ozon i rummet.

Ozonfunktionen är väldigt effektivt på att ta bort dålig lukt och den har också en annan fördel. När luften renas med hjälp av ozon så verkar ozonet på ett sådant sätt att det oxiderar andra molekyler. Dessutom har ozon förmågan att angripa cellväggen i exempelvis mögelsporer, så att sporerna inte längre kan föröka sig. 

När man vill behandla mot just mögel kan ovanstående vara ovärderligt effektivt.

Andas rent och friskt

Luftrenare håller luften i ditt hem eller på arbetet, ren och fräsch. Att kunna andas ren luft utan allergiska partiklar, damm eller mögelsporer, innebär så klart många långsiktiga hälsofördelar. Inte minst för barn och de som är äldre.

Att använda en luftrenare för att eliminera besvären med mögel har visat sig vara effektivt och enkelt. När det kommer till just mögel, så kan en effektiv luftrenare vara en billig försäkring för att slippa drabbas av hälsofarliga sjukdomar. Inte minst gäller detta i samband med ett pågående mögelutbrott.

Kom bara ihåg att även om en luftrenare är effektiv för att skydda dig mot mögelbesvär, så är mögel ändå något som måste åtgärdas rent fysiskt i din bostad.

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Om ditt hus är drabbat av mögel så finns det flera signaler om du bör leta efter. Så här kan du själv avgöra om just ditt hus är utsatt för mögel.

Om det finns tecken på mögel i ditt hus så måste du först och främst hitta möglet. Här får du reda på hur du snabbt och enkelt kan hitta mögel i ditt hem, oavsett var det gömmer sig.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair