Mögelsanering.se

Mögel i hus

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Information om mögel i hus

När vi tänker på mögel i hus får vi alla olika associationer. Mögel är ett sammanfattande begrepp för olika mikroskopiska svampar som finns i stort sätt i alla naturliga miljöer. Mögel är en riktig ”överlevnadsexpert”. Idag använder vi mögel inom många områden. Mögel finns exempelvis i blå-, vit- och rödmögelostar i delikatessdisken, men också som beståndsdel för framställning av penicillin.

Hur uppstår mögel i hus

En av de otrevligaste och farligaste mögelsorterna är husmögel. Mögel bildas under de rätta förutsättningarna i hus. För att det skall trivas behöver det tillgång till fukt, syre och organiskt material. Mögel i hus förekommer ofta i källare eller på andra instängda platser där fuktigheten är hög. Därför är det mycket viktigt att redan vid ritbordet under ett husbygge fundera på hur man kan minimera riskerna för att få mögel i huset. Ett hus behöver god ventilation så att det kan andas ordentligt. Det finns idag flera olika tekniker för att bygga ett modernt hus med minimal risk för mögelangrepp.

Riskerna med mögel 

Det finns två primära risker med att få mögel i ett hus. Den första risken är att husets konstruktion kan komma att skadas. Det kan göra så pass stor skada på huset att det kan bli en säkerhetsrisk att överhuvudtaget bo kvar. Möglet kan bryta ner husets bärande konstruktion och med tiden göra det obeboeligt. Den andra risken som mögel kan medföra, handlar om vår hälsa. Mögel i hus är skadligt för alla, men vissa individer är mer känsliga och ett mögelangrepp i ett hus kan göra livet till en daglig kamp. Hos de som är extra känsliga och lider av mögelallergi kan mögel i ett hus ge upphov till snuva, trötthet, hosta, torr hud, rinnande och kliande ögon, huvudvärk och luftrörsbesvär.

Olika arter av mögel i hus

Olika typer av husmögel påverkar oss på olika sätt. Svartmögel är det mest omtalade och fruktade husmöglet och namnet innefattar flera skadliga mögelsorter som alla uppvisar små svarta prickar. Svartmögel trivs som bäst i våtutrymmen och kan hittas bakom tapeter och kakel. Det har en frän lukt och är svart i färgen. Oavsett om man är allergisk eller inte, så är svartmögel är skadligt, eftersom det innehåller stora mängder av mykotoxiner som vi får i oss genom att andas.

Var observant på om mögel i ditt hus syns med blotta ögat och du känner att det luktar fränt. Då är mykotoxinhalten hög och skadlig. Det är viktigt att åtgärda problemet genast. Förutom svartmögel finns det i Sverige också rödmögel, grönmögel och vitmögel.

Att sanera mögel

Ozoneair® marknadsför produkter som på senare tid har blivit alltmer populära och idag används i stor utsträckning för att sanera mögel i hus. Ozoneair®s produkter använder enbart luft och el och renar ytor på upp till 120 kvm fullständigt från mögel.

Om ditt hus är drabbat av mögel så finns det flera signaler om du bör leta efter. Så här kan du själv avgöra om just ditt hus är utsatt för mögel.

Om det finns tecken på mögel i ditt hus så måste du först och främst hitta möglet. Här får du reda på hur du snabbt och enkelt kan hitta mögel i ditt hem, oavsett var det gömmer sig.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair