Mögelsanering.se

Mögel symptom

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Vilka symptom finns?

Om du har hittat mögel i ditt hem lider du förmodligen av flera mögelsymptom. Faktum är att många lider av dessa symptom utan att ens veta om det. De skyller istället på hösnuva eller förkylning.

Olika typer av symptom orsakade av mögel

 • Allergiska och irriterande symptom
 • Toxiska symptom
 • Infektioner

Allergiska och irriterande mögel symptom

De flesta mögelsymptom orsakas av mögelallergi. När du andas in mögelsporer reagerar ditt immunförsvar genom att skapa allergiska reaktioner för att försvara sig mot främmande partiklar som kommer in i kroppen.

Ju längre man vistas omkring mögel, desto känsligare blir man för olika symptom. Till slut klarar man inte ens av att vara i närheten av minimala mängder mögel innan man får allvarliga besvär. Därefter blir dessa allergiska reaktioner mer och mer allvarliga.

Symptom som mögelallergier orsakar är bland annat:

 • Förkylning eller influensaliknande symptom
 • Hosta
 • Nysningar
 • Ont i halsen
 • Irriterad, kliande hals
 • Nästäppa
 • Kliande näsa
 • Rinnande näsa
 • Bihålesvullnad
 • Andningssvårigheter, andfåddhet
 • Väsande andning
 • Irriterad, kliande hud
 • Hudutslag, nässelfeber
 • Rinnande ögon
 • Röda, blodsprängda ögon
 • Kliande ögon
 • Håravfall
 • Hösnuva symtom

Toxiska mögel symptom

Det finns omkring 16 olika arter av mögel som är farliga för människor och som avger mycket giftiga ämnen, så kallade mykotoxiner. Den vanligast förekommande typen av giftigt mögel är svartmögel.

Se symptom för svartmögel.

Mykotoxiner orsakar toxiska symptom som är mycket värre än de allergiska symptom som orsakas av vanligt mögel. Några av de symptom som orsakas av svartmögel inkluderar blödning, skador på inre organ, psykisk försämring, cancer och i värsta fall död.

Infektion av mögel

Ibland kan mögelsporer som man andas in, börja växa inuti lungorna och sprida sig till bihålorna och matsmältningssystemet. Mögelinfektioner förekommer inte hos friska människor. Äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan drabbas av dessa infektioner, eftersom immunförsvaret då inte är tillräckligt starkt för att bekämpa symptomen.

Det är inte ovanligt att en mögelinfektion leder till döden. Mögel som kan infektera människor är trichoder, penicillium marneffei och aspergillus fumigatus.

Sätt att undvika mögel symptom

Det finns mediciner för att behandla mögelsymptom men det allra bästa sättet för att undvika symptom är att, så mycket som möjligt, undvika exponering för mögel och mögelsporer.

Om du har mögel i ditt hem bör du prioritera att bli av med möglet. Genom att ta bort möglet och mögelsporer från din närmiljö, behöver du inte andas in mögelallergener som är orsaken till allergiska reaktioner och man blir då snabbt bättre.

Bekämpa mögel symptom med medicin

Det finns mediciner för att behandla mögelsymptom men det allra bästa sättet för att undvika symptom är att, så mycket som möjligt, undvika exponering för mögel och mögelsporer.

Om du har mögel i ditt hem bör du prioritera att bli av med möglet. Genom att ta bort möglet och mögelsporer från din närmiljö, behöver du inte andas in mögelallergener som är orsaken till allergiska reaktioner och man blir då snabbt bättre.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair