Mögelsanering.se

Information om mögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Vad är mögel?

Mögel är en benämning för olika typer av svampar som växer på de flesta ytor och reproducerar sig genom att bilda och sprida sporer. Ingen vet hur många arter av mögel som det faktiskt finns, men man uppskattar allt från tiotusentals till 300 000 eller till och med mer. Termen mögel används i huvudsak för att referera en viss typ av mögel, speciellt den typ av mögel som finns i våra hus. Mögel kan växa båda inom- och utomhus och trivs bäst i varma och fuktiga miljöer. Mögel kan förekomma i princip överallt, oavsett miljö eller årstid. Läs mer om att ta bort mögel.

Den vanligaste typen av mögel

De vanligaste typerna av mögel i hus är svartmögel med sin karaktäristiska grågröna färg. Svartmögel har en förmåga att växa på de flesta ytor i ett hus som innehåller cellulosa, som exempelvis trä, papper, damm, ludd och gipsskivor. Det finns även typer av mögel som föredrar andra material, men dessa är ganska ovanliga och förekommer inte i hus.

Så sprider sig mögel

Det som alla mögeltyper har gemensamt är att de reproducerar sig genom att bilda små sporer, så små att de inte är synliga för blotta ögat. Mögelsporer är mycket tåliga och kan överleva under mycket svåra förhållanden som exempelvis torka och de låga temperaturer vi har i Sverige under vintern. Då mögelsporer frigörs i luften, sprids de oftast inom de flesta utrymmen i hus och så fort de landar på en fuktiga yta börjar de att växa.

Här hittar man mögel

Mögel förekommer i praktiskt taget alla miljöer och kan hittas utomhus, men även inomhus och året runt. Mögel frodas i varma och fuktiga miljöer som exempelvis skuggiga och fuktiga platser där löv eller annan vegetation ruttnar. Inomhus hittas mögel där luftfuktigheten är extra hög, som i badrum eller på vindar och i källare, där det eventuellt finns vattenläckage.

Hur påverkar mögel oss människor

Alla reagerar olika mögel, vissa känsliga individer kan få mögelsymptom såsom nästäppa, irriterande ögon och hudirritationer. Allvarligare mögelsymptom kan förekomma när personer under en längre tid har vistats i ett område som är angripet av mögel. Dessa symptom inkluderar feber och svårigheter att andas och kan på sikt utvecklats till astma, särskilt för barn.

Läs mer om mögel hos livsmedelsverket.

Tecken på mögel

Om ditt hus är drabbat av mögel så finns det flera signaler om du bör leta efter. Så här kan du själv avgöra om just ditt hus är utsatt för mögel.

Hitta mögel

Om det finns tecken på mögel i ditt hus så måste du först och främst hitta möglet. Här får du reda på hur du snabbt och enkelt kan hitta mögel i ditt hem, oavsett var det gömmer sig.

Identifiera mögel

Mögel är svårt att identifiera och kan förväxlas med smuts eller sot. Hur avgör du om det verkligen är mögel eller inte? Och om det är det ökända och giftiga svartmöglet?

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair