Ozongenerator

När ska man använda ozongenerator för att ta bort mögel?

Fukt och undermålig ventilation är en starkt bidragande orsak till att det uppstår mögel i hemmet. När möglet väl dyker upp så kan det vara svårt att bli av med. I vissa fall kan det räcka med en rejäl rengöring, men i andra fall kan du behöva byta ut det angripna materialet.

Den som gått igenom en mögelsanering känner säkert igen sig i den gnagande oron över att möglet ska komma tillbaka. Det är här en ozongenerator kan bli ditt bästa vapen mot mögelangrepp.

Ozon dödar luftburna mögelsporer

När man använder en ozongenerator så omvandlas syret till ozon. Ozon är en gas, så kallat aktivt syre,  som är naturligt förekommande i vår atmosfär. När ozonet träffar på andra molekyler så oxiderar ozonet dessa molekyler. Det är därför ozongeneratorer är så effektiva på att ta bort dålig lukt.

Ozon angriper själva cellväggen i bakterier och mögelsporer, så att dessa förlorar sin förmåga att reproducera sig. Du blir alltså inte bara av med den dåliga lukten, det blir dessutom betydligt svårare för mögelsporerna att komma tillbaka.

Att använda en ozongenerator för att bekämpa mögel är med andra ord både mer effektivt och bättre för miljön, än att behöva slabba runt med ineffektiva och starka rengöringsmedel. Några timmars körning med en ozongenerator, kan eliminera upp till 3000 gånger mer bakterier, partiklar och mögelsporer än de flesta rengöringsmedel.

Efter själva oxidationsprocessen så återgår ozonet till helt vanligt syre igen.

Är ozongeneratorer säkra att använda?

För det mesta är ozongeneratorer säkra att använda, men det finns tyvärr modeller på marknaden som kan skapa en del problem. Generatorer som använder sig av den äldre tekniken, så kallad koronaurladdning, bör du undvika helt. 

Ozongeneratorer som använder koronaurladdning producerar alldeles för höga koncentrationer av ozon, vilket lämnar oönskade restprodukter du absolut inte vill ha in i ditt hem, t.ex. svavelsyra och kvävedioxid. Höga koncentrationer av ozon kan även skada elektroniken i ditt hem och påverka ytor av plast och gummi negativt.

En modern och säker ozongenerator använder sig i stället av anpassade urladdningar, med svag intensitet. Då bildas inte några farliga restprodukter och du får också en ozonbehandling som inte negativt påverkar elektronik eller ytor i ditt hem.

Nyckeln är med andra ord att välja en modern ozongenerator som jobbar med låg intensitet och med förmågan att ”läsa av” rummet den placeras i. På så sätt anpassas mängden ozon till rätt nivå.

En bra tumregel är att välja en ozongenerator som arbetar i oscillerande intervaller. Det innebär att du då får en ozonspridningen i rummet som varieras under hela behandlingen. Det ger inte bara en bättre spridning, du får även en behandling som verkar mer på djupet. Det här är extra viktigt när du har problem med dålig lukt eller vill sanera mögel med ozon.

Hur använder jag en ozongenerator?

Det beror lite på vilken typ av generator du använder. Det enklaste är att välja en ozongenerator med autopilotfunktion. Då placerar du bara enheten i utrymmet som ska behandlas, trycker på knappen och går därifrån. Autopiloten kommer då själv beräkna behandlingstiden och anpassa mängden ozon utifrån storleken på utrymmet. Det är ett både bekvämt och säkert sätt att minska eventuella risker med en ozonbehandling.

Du kan inte vistas i utrymmet när du använder maskinen. Men eftersom en ozongenerator är något du använder i punktinsatser så brukar inte detta innebära några större problem. Tänk bara på att du ska vänta i minst två timmar efter att programmet slutförts. Detta för att ozonet ska hinna omvandlas till vanligt syre igen.

Tänk på det här när du väljer ozongenerator

Det finns många olika ozongeneratorer på marknaden och det är långt ifrån alla som är effektiva eller använder modern teknik. Äldre generationers ozongeneratorer är många gånger ineffektiva och de har inte heller förmågan att få ozonet att verka på djupet.

Tyvärr finns det många lågprismodeller på marknaden som använder just den föråldrande, ineffektiva och potentiellt farliga koronaurladdnings-tekniken. Inte minst de billiga kina-tillverkade generatorerna.

Om du tänkt använda ozongeneratorn för att sanera mögel så bör du med andra ord titta på något mer modernt och effektivt. 

Några av de saker en modern ozongenerator bör uppfylla är;

  • Styrteknik för att anpassa mängden ozon till rummet
  • Oscillerande intervaller för varierad spridning
  • Autopilot för säker och effektiv körning

Går det verkligen att sanera mögel med ozon?

Det går att bli av med synligt mögel med hjälp av ozon. Det är dock viktigt att du först åtgärdar grundproblemet till möglet. Mögel är en svamp som trivs i fuktiga miljöer. Eftersom luften runt omkring oss hela tiden är full av mögelsporer så finns alltid risken att möglet återkommer, så länge det finns en miljö där svampen trivs.

Ozongeneratorer är en effektiv metod för att eliminera dessa sporer, men eftersom du inte kan ha en ozongenerator på dygnet runt, så är det viktigt att grunden till problemen först åtgärdas. Använd sedan en ozongenerator för att eliminera alla kvarvarande sporer och bli av med lukten.

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Om ditt hus är drabbat av mögel så finns det flera signaler om du bör leta efter. Så här kan du själv avgöra om just ditt hus är utsatt för mögel.

Om det finns tecken på mögel i ditt hus så måste du först och främst hitta möglet. Här får du reda på hur du snabbt och enkelt kan hitta mögel i ditt hem, oavsett var det gömmer sig.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair