Ozonsanering av mögel

ozone-generator-pro-smaller

Produkter för mögelsanering

Sanera mögel själv med de unika produkterna som har tagit marknaden med storm. Gör som tusentals andra utför mögelsanering själv!

Hur fungerar ozonsanering av mögel?

Luften är full av mögelsporer. Faktum är att vi rör oss bland tiotusentals virvlande mögelsporer varje dag. I naturen är mögelsvampar något helt naturligt. Där hjälper sporerna till att bryta ned allt dött material. Utan mögelsporerna skulle vi svämmas över av död materia. I naturen har mögel alltså en väldigt viktig uppgift. 

När samma mögelsporer kommer in i våra hem , då blir allt väldigt, väldigt fel. Möglet gör ingen skillnad på våra väggar och ett dött träd. Om förhållanden är tillräckligt fuktiga så kommer mögelsporerna landa och sätta i gång att angripa materian för att bryta ned det helt. Det är då vi inser att vi har fått ett mögelproblem i vårt hem.

Sanera mögel med ozon

När vi upptäcker mögel brukar det vara i form av mörka fläckar på olika ytor och väldigt ofta – en tung, unken lukt som kryper in i precis allting.

Ozon har förmågan att eliminera mögelsporer både i luften och på hemmets alla ytor. En av ozonets starkaste fördelar är att de når in även där det är svårt att nå eller komma åt. Ozon kan eliminera mögel på ytor som är svåra att rengöra som t.ex. isolering.

Ozon har använts under lång tid för att förhindra tillväxt av mögelsporer. Det är en metod som prövats och utformats under många år, till att idag vara ett av de mest effektiva sätten att bli av med ytligt mögel.

En stor fördel med att använda sig av just ozon för att sanera mögel, är att ozonet samtidigt tar bort den unkna mögellukten. Den där lukten som sätter sig i precis allting.

En annan fördel är att det går betydligt snabbare att rena ett utrymme från mögelsporer med ozon, än om du skulle skrubba av ytorna för hand med desinfektionsmedel.

Så sanerar du med ozon

Innan du påbörjar en ozonsanering så måste du först åtgärda orsaken till mögelangreppet. Hitta källan till fuktproblemet och åtgärda det omgående. Undersök även hur djupt möglet sitter, för det går inte att sanera bort mögel som gått in på djupet av ett material. Sådant material måste du i stället byta ut helt.

När du har fått koll på läget så är det dags att påbörja själva ozonsaneringen. Det första du behöver är så klart en ozongenerator.

Val av ozongenerator

Det finns flera olika ozongeneratorer på marknaden och de använder lite olika tekniker. Förr i tiden, använde man i stor utsträckning ozongeneratorer som använder sig av så kallad koronaurladdning. Den typen av ozongeneratorer bör du undvika, då de producerar alldeles för höga halter ozon, vilket i sin tur kan lämna farliga restprodukter, men även skada ytor och elektronik i ditt hem.

Ett bättre val vid ozonsanering är att titta på en ozongenerator som använder sig av anpassade urladdningar. Då minskar risken betydligt för skador på husets ytor och dina prylar. En annan fördel men den här typen av ozongeneratorer är att de dessutom är bättre på att fylla upp utrymmet i en jämn spridning. Det här är extra viktig om du har problem med dålig lukt.

Placera ozongeneratorn rätt

Så här sätter du upp din ozongenerator för att sanera mögel:

  • Väj vilket rum du vill påbörja saneringen. Stäng alla fönster och dörrar. Täta frånluftsventilen.
  • Ta bort allting levande från rummet som husdjur och växter.
  • Placera ozongeneratorn en bra bit över golvet. Detta för att ozon är tyngre än vanlig luft och därför snabbt sjunker ner mot golvet.
  • Om ozongeneratorn har en autopilotfunktion (rekommenderas) så trycker du i gång denna och rör dig sedan ut ur utrymmet. Du kan inte vara kvar under själva behandlingen.
  • Om din ozongenerator saknar autopilot så måste du själv beräkna programtid, mängden ozon etc. utifrån storlek på rum och maskin. Se maskinens manual för detta.
  • När programmet kört färdigt – vänta ytterligare 2 timmar så att det aktiva syret (ozonet) hinner omvandlas till vanligt syre igen.
  • Om du har kläder och annat du vill sanera, öppna upp eventuella garderober. Du kan även hänga upp kläderna på galgar i det rum som ska saneras.

Fördelar att sanera mögel med ozon

Den mest givna fördelen att sanera mögel med hjälp av en ozongenerator, är att du samtidigt blir av med all äcklig mögellukt. Du blir av med lukten på alla väggar, golv och tak , men även på möbler och prylar. Du sparar både tid och besvär och slipper dessutom att skrubba runt med en massa frätande kemikalier.

En annan fördel är att ozon kan nå platser i ditt hem som du annars skulle ha svårt att nå rent fysiskt. Ozonet kan också behandla material som är svåra att rengöra med olika anti-mögel medel, som t.ex. isolering, trä och tegel.

En ozongenerator ser också till att neutralisera alla virvlande mögelsporer i luften. Det här är en enorm fördel, jämte att skura och skrubba ytorna. När du använder en ozongenerator så spelar det ingen roll om det virvlar upp sporer som försöker hitta en ny plats att gro på. Ozonet eliminerar dem innan de ens hinner landa.

Att tänka på vid ozonsanering

Även om en ozongenerator är ett effektivt sätt att bli av med mögellukt och mögelsporer, så kan den bara behandla på ytan. Om möglet har gått ner på djupet eller växer bakom en gipsvägg, så kan inte ozonet komma åt möglet.

Det är därför det är viktigt att du först åtgärdar grundproblemet till att du drabbats av mögel. Du kan också behöva riva upp och byta ut material som är mögelangripet. En ozongenerator kan vara ett bra redskap även under detta grovarbete.

En vind, källare eller krypgrund är ofta små och trånga utrymmen, där det kan vara svårt att komma åt. Här kan en ozongenerator, under rätt förutsättningar, vara ett bra hjälpmedel i kampen mot möglet. 

Vad är ozon?

Ozon är en gas, bestående av tre syreatomer per molekyl, O3. En slags aktivt syre som har förmågan att oxidera andra molekyler. Ozon upptäcktes av kemisten Christian Friedrich Schönbein 1840. Han gav gasen namn efter det grekiska ordet för ”att lukta”, Ozein. Lukten av ozon känner du säkert igen efter ett åskoväder, då det bildas mängder av ozon.

Ozon används idag vid flera olika reningsprocesser som t.ex. sterilisering av vatten, desinfektion av vårdinrättningar, odöreliminering och inte minst – mögelsanering.

Om ditt hus är drabbat av mögel så finns det flera signaler om du bör leta efter. Så här kan du själv avgöra om just ditt hus är utsatt för mögel.

Om det finns tecken på mögel i ditt hus så måste du först och främst hitta möglet. Här får du reda på hur du snabbt och enkelt kan hitta mögel i ditt hem, oavsett var det gömmer sig.

Gör som fastighetsbolag och saneringsföretag - sanera med Ozoneair